Ψυχοθεραπεία

 

 
 
 
 

Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ)

 
Η ΓΣΘ αναπτύχθηκε στις αρχές του 1960 από τον Aaron T. Beck και αποτελεί μια από τις λίγες μορφές ψυχοθεραπείας που έχει δοκιμαστεί επιστημονικά και έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα της για πολλές διαφορετικές διαταραχές. Η βάση της γνωσιακής θεραπείας είναι ότι οι σκέψεις μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα και ότι η συναισθηματική αντίδραση κάποιου σε μια κατάσταση προέρχεται από την αντίληψη της κατάστασης.
 
Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία της ΓΣΘ;
 
Ποιά είναι η θεωρία της ΓΣΘ;
 
Ποια είναι η διαδικασία της ΓΣΘ;
 
 
Πηγές:
  • Retrived from http://www.findcbt.org/xFAT/?fa=WhatIsCBT
  • Retrived from http://www.abct.org/Information/?m=mInformation&fa=fs_WHAT_TO_EXPECT
  • Beck, J. S., (2004) Εισαγωγή στη γνωστική θεραπεία, Επιμ. Γρηγόρης Σίμος. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2004.
  • Westbrook D., Kennerly H., Kirk, J. (2012). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία: Τεχνικές και εφαρμογές. Επιμ. Αναστασία Καλαντζή - Αζίζι, Κωνσταντίνος Ευθυμίου. Αθήνα: Πεδίο.